URBAN DESIGN by Babel

 logo

www.urbandesign.ba

URBAN DESIGN je brand razvijen 2012. godine unutar kompanije „Babel“ d.o.o. Sarajevo s ciljem pružanja funkcionalnih rješenja u području opreme za profesionalno i cjelovito uređenje dječjih igrališta, parkova, naselja, gradova, te sportsko-rekreativnih objekata. Osim opreme za uređenje, URBAN DESIGN nudi i savjetovanje, planiranje i izradu idejnih rješenja za potrebe projekta.

Ponuda URBAN DESIGN-a:

POZIV ZA UČEŠĆE NA SEMINARU/RADIONICI

„PRIMJERI I SLUČAJEVI IZ PRAKSE U POSTUPKU PRAVNE ZAŠTITE, REALIZACIJA UGOVORA O GRAĐENJU, ODGOVORNOST I PROBLEM ZLOUPOTREBA U PROCESU JAVNE NABAVKE “

Teme seminara:  

Organizator seminara: Babel d.o.o., Saliha Udžvarlića 10, 71 000 Sarajevo

Mjesto održavanja: Hotel Bosnia, Kulovića 9, Sarajevo

Datum održavanja: 26.03.2020. godine (četvrtak)

Registracija učesnika: 09:00h – 09:30h; trajanje seminara: 09:30h – 16:00h

Kontakt: e-mail: [email protected]; tel: 033 71 44 80; fax 033 64 49 46; mob: 061 31 30 80

Predavači:

1.Dr. Tarik Rahić – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH

2.Ervin Kreševljaković – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH

3.Fuad Kozadra – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH

Za sve učesnike seminara pripremljen je poseban materijal na CD-u

Kao i do sada, u pauzi predavanja će biti organizovana „Kafa sa predavačima“. Svi učesnici će imati priliku da u opuštenoj atmosferi, u neposrednom kontaktu, potraže savjet za konkretan problem sa kojim se susreću u radu.

PRIJAVITE SE ODMAH, JER JE BROJ UČESNIKA SEMINARA OGRANIČEN !!!

 Kotizacija za seminar sa PDV-om:

U cijenu uključeno: dokumenti i prezentacije na CD-u, welcome paket, kafa i osvježenje

Poziv za seminar – Sarajevo 26.03.2020.

Obrazac za prijavu – 26.03.2020.

O NAMA

Firma Babel d.o.o. Sarajevo je osnovana 1990. godine s ciljem pružanja usluga u računovodstvenim poslovima i konsaltinga iz oblasti poreza. Naknadno je djelatnost usluga proširena na oblast javnih nabavki.

Naši korisnici su sve vrste društava, obrti, udruženja i slično. Svojim poslovnim partnerima, korisnicima usluga našeg servisa, posvećujemo se u potpunosti. Kako bismo uvijek bili u toku s novim zakonima i propisima, redovno prisustvujemo seminarima, usavršavamo se i pratimo stručnu literaturu i publikacije iz relevantnih oblasti.

Obim naših servisnih usluga ovisi o individualnom dogovoru sa svakim pojedinim korisnikom, a obuhvata cjelokupno vođenje poslovanja. U obavljanju poslova koristimo najnovije tehnologije koje omogućavaju brzo i efikasno rješenje svih zahtjeva naših klijenata.

Odlučite li se ukazati nam svoje povjerenje, garantujemo vam kvalitetnu i blagovremenu uslugu. Diskrecija je zagarantovana i možete biti sasvim sigurni da niko neće imati uvid u vaše poslovne knjige ili projekte osim vas i osoblja servisa. Vaše poslovne knjige vodimo u skladu sa važećim zakonima.

Ukoliko tek počinjete svoje poslovanje, pomoći ćemo Vam u prvim koracima i pružiti potrebne informacije kako biste što lakše osnovali svoju kompaniju, obrt ili udruženje, te na brži i jednostavniji način uspostavili svoje svakodnevne aktivnosti.

USLUGE
SEMINARI – Javne nabavke

Babel seminari iz oblasti javnih nabavki pomažu polaznicima da uspješno riješe pitanja sa kojima se susreću u praksi i da se upoznaju sa novim propisima i njihovim tumačenjima od strane relevantnih stručnjaka – certificiranih predavača. Seminari se oblikuju prema interesovanjima polaznika, tako da u potpunosti odgovaraju njihovim potrebama.

Babel organizuje više vrsta seminara:

Babel vrši i konsultantske usluge koje podrazumijevaju pomoć u rješavanju praktičnih pitanja u javnim nabavkama. Cilj konsultacija je da pružimo pomoć naručiocima u sprovođenju postupaka javnih nabavki i tumačenju propisa o javnim nabavkama, a ponuđačima da olakšamo pripremanje prihvatljivih ponuda i zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Sve usluge se vrše elektronski (e-mailom), telefonom i/ili na sastancima u prostorijama Babela ili kod klijenta. Ukoliko smatrate da Vam možemo pomoći stručnim savjetima u rješavanju praktičnih pitanja u javnim nabavkama, možete nas kontaktirati, nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu za konsultantske usluge prilagođenu Vašim potrebama.

KONTAKT

Adresa:

 

Kontakti:

 

Urban design by Babel  www.urbandesign.ba

Radno vrijeme:

ID: 4218005380006

PDV: 218005380006